مدیریت راهبردی و روابط عمومی

untitled-02مدیریت راهبردی عبارت‌است از فرایندی که از طریق آن سازمان‌ها، محیط‌های داخلی و خارجی خود را شناسایی کرده و در صدد شناخت عمیق آن‌ها برمی‌آیند.علاوه بر آن، مسیر راهبردی خود را پایه‌گذاری کرده و دست به خلق استراتژی‌هایی می‌زنند تا با به‌کارگیری آن‌ها به اهداف تعیین‌شده‌ی سازمان برسند.

همچنین مدیریت راهبردی، علم و هنر تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیم‌های چندگانه‌ای است که سازمان را به هدف‌های بلندمدت خود می‌رساند. بنابراین نقش و جایگاه مدیریت در روپابط عمومی به‌مثابه‌ی اعمال مدیریت در مدیریت است بدین‌معنا که از یک‌طرف موضوع برنامه‌ریزی مدیریت در روابط‌عمومی مدنظر قرار می‌گیرد و از طرف دیگر خود در روابط‌عمومی و فعالیت‌های آن به‌عنوان یک وظیفه‌ی مدیریتی مطرح است. پس مدیریت راهبردی در روابط‌عمومی دارای سه مرحله است:
۱- تدوین استراتژی
۲- اجرای استراتژی
۳- ارزیابی استراتژی

در مرحله‌ی تدوین استراتژی برای روابط‌عمومی لازم است به عوامل زیر توجه شود:
الف) شناخت، تحلیل و ارزیابی نقاط قوت روابط‌عمومی
ب) شناخت، تحلیل و ارزیابی نقاط ضعف روابط‌عمومی
ج) شناخت، تحلیل و ارزیابی فرصت‌های مهیاشده برای روابط‌عمومی
د) شناخت، تحلیل و ارزیابی تهدیدات خارجی موجود برای روابط‌عمومی

دومین مرحله در این رویکرد، اجرااست. بنابراین اجرای استراتژی‌ها ایجاب می‌کند که روابط‌عمومی سازمان، هدف‌هایسالانه را درنظر بگیرد، سیاست‌هارا تعیین کند، در کارکنان نسبت به فعالیت‌های خود انگیزه ایجاد می‌کند و منابع را به‌گونه‌ای تخصیص دهد که استراتژی‌های تعیین‌شده روابط‌عمومی به‌اجرا درآید. اغلب اجرای استراتژی‌ها را در مرحله‌ی عملی مدیریت راهبردی می‌نامند.

مرحله‌ی سوم مدیریت استراتژیک، ارزیابی است. مدیران باید بدانند تصمیمات آن‌ها چه زمانی کارساز واقع نمی‌شود. همه‌ی استراتژی‌ها در آینده دستخوش تغییرات می‌شوند، زیرا عوامل درون و برون‌سازمانی به‌صورت دائم در حال تغییر هستند، لذا برای ارزیابی استراتژی‌ها سه فعالیت عمده به شرح ذیل انجام می‌شود:
۱- بررسی عوامل درون و برون‌سازمانی که پایه و اساس استراتژی‌های کنونی قرار گرفته‌اند.
۲- محاسبه‌ی عملکردها
۳- اقدامات اصلاحی

بنابراین تصمیم‌گیری و امکان چاره‌اندیشی منطقی به‌خصوص در مواقع بحرانی و مسائل جدی، همواره به‌عنوان یکی از مهارت‌های برتر مدیران شمرده می‌شود. از این رو مدیرانی که بهترین و عملی‌ترین تصمیم‌ها را در زمان مناسب می‌گیرند و نتیجه‌ی مطلوبی از آن به‌دست می‌آورند، به‌عنوان افرادی موفق شناخته شده و بهتر خواهند توانست نتایج مثبت خود را آشکار نمایند. /ه.د
منبع: اینترنتی