پدر علم ارتباطات ایران درگذشت

پروفسور کاظم معتمدنژاد پدر علم ارتباطات ایران درگذشت. وی که متولد ۱۳۱۳ هجری شمسی بود، بنیانگذار علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری در ایران محسوب می‌شود. استاد معتمدنژاد در سال ۱۳۴۶ دانشکده روزنامه‌نگاری را در ایران تأسیس کرد و مؤلف کتاب‌های متعددی در خصوص روزنامه‌نگاری است. وی به دلیل بیماری جان به جان آفرین تسلیم کرد.

وی بیش از ۷۰ مقاله علمى به مجامع بین ‏المللى و یا مجلات ارائه داده و یا خود در تشکیل سمینارها و کنفرانس هاى علمى نقش مهمى داشته است و در سال ۱۳۷۳ به عنوان استاد نمونه دانشگاه هاى کشور از دست ریاست جمهورى لوح تقدیر دریافت داشت و به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالى و حکم ریاست شوراى عالى انقلاب فرهنگى از مهر ماه ۱۳۷۸ به عضویت هیأت امناى دانشگاه هاى منطقه مرکزى منصوب شده بود. /ه.د